bip.gov.pl cksulechow.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe na "Remont dachu na budynku warsztatów szkolnych przy ul. Piaskowej 53"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

wykonanie usługi cateringowej w zakresie dożywiania uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie ul. Piaskowa 53

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w zakresie dożywiania uczniów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na rok szkolny 2020/2021.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 projekt umowy


Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty na:

roczny przegląd budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe na roczny przegląd budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty na:

obsługę i serwisowanie kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe na obsługę i serwisowanie kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty na:

świadczenie obowiązkowych usług kominiarskich stosownie do obowiązujących przepisów o ochronie p.poż i prawa budowlanego w budynkach należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe na świadczenie obowiązkowych usług kominiarskich stosownie do obowiązujących przepisów o ochronie p.poż i prawa budowlanego w budynkach należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty na:
usługę wdrażania i administrowania systemu teleinformatycznego w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe na usługę wdrażania i administrowania systemu teleinformatycznego w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy

Zapytanie ofertowe na obsługę i serwisowanie przez elektryka budynków należących do
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty na:

dostawę artykułów chemicznych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów chemicznych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy


Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty na:

sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowyInformacja wyborze najkorzystniejszej oferty na:

usługę cateringową w zakresie dożywiania uczniów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na rok szkolny 2019/2020.

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w zakresie dożywiania uczniów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na rok szkolny 2019/2020.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 projekt umowy


Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty na:


Zapytanie ofertowe na obsługę i serwisowanie kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy

Zapytanie ofertowe na świadczenie obowiązkowych usług kominiarskich stosownie do obowiązujących przepisów o ochronie p.poż i prawa budowlanego w budynkach należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy


Zapytanie ofertowe na usługę wdrażania i administrowania systemu teleinformatycznego w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy


Zapytanie ofertowe na obsługę i serwisowanie przez elektryka budynków należących do
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów chemicznych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy


Zapytanie ofertowe na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 projekt umowy


Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w zakresie dożywiania uczniów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na rok szkolny 2018/2019.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego na:


Zapytanie ofertowe na dostarczenie w formie papierowej lub elektronicznej kart podarunkowych, z ograniczeniami w możliwości płatności za art. chemiczne, wyroby tytoniowe i alkohol, dla pracowników i emerytów CKZiU w Sulechowie ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów.


Zapytanie ofertowe na obsługę i serwisowanie kotłowni gazowych z lokalizowanych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Sulechowie.


Zapytanie ofertowe na świadczenie obowiązkowych usług kominiarskich stosownie do obowiązujących przepisów o ochronie p.poż i prawa budowlanego w budynkach należących do Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.


Zapytanie ofertowe na usługę wdrażania administrowania i konserwowania systemu teleinformatycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.


Usługa cateringowa w zakresie dożywiania uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie


Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie” dotyczącego przebudowy pomieszczeń w zakresie dostosowania do prowadzenia specjalistycznych zajęć zawodowych zlokalizowanych w budynkach CKZiU w Sulechowie w ramach projektu – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9,3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” dla projektów wskazanych w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-L2020.


Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie- usuwanie zawilgoceń i pęknięć budynku.Opublikował: Jerzy Rozynek
Publikacja dnia: 17.09.2020
Podpisał: Jerzy Rozynek
Dokument z dnia: 19.07.2019
Dokument oglądany razy: 5 399