bip.gov.pl cksulechow.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja, przedmiot działania

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie jest zespołem, powołanym uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wtworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
  • Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Zielonogórski.
  • Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.
  • Przedmiot działania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w Sulechowie określa statut nadany uchwałą Nr XXI Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Pedagogicznej CKZiU z dnia 14 marca 2017 r., z dnia 13 listopada 2017 r. 6 lutego 2018 r., z dnia 29 listopada 2019 r.

Regulamin organizacyjnyOpublikował: Jerzy Rozynek
Publikacja dnia: 20.12.2019
Podpisał: Leszek Nowak
Dokument z dnia: 05.06.2017
Dokument oglądany razy: 1 025